SPOLUPRÁCE

ILUSTRACE/KOMIKS - Postup práce při realizaci:

  • Konzultace, upřesnění základních parametrů projektu – (styl kresby, využití, obsah)
  • Na základě vyhodnocené míře náročnosti projektu stanovení honoráře
  • Vyplacení zálohy (většinou 1/3 celkového honoráře)
  • Zaslání první hrubé skici ke komentářům a úpravám zadavateli
  • Odsouhlasení skici zadavatelem
  • Vypracování ilustrace/komiksu do konečné podoby (inkerace, koloring)
  • Zaslání vypracované ilustrace/komiksu k odsouhlasení, označené vodoznakem
  • Vyplacení zbylé částky honoráře
  • Zaslání vypracované ilustrace/komiksu bez vodoznaku v HD rozlišení

PDF průvodka s ukázkami realizovaných ilustrátorských a komiksových prací

V případě zájmu o vypracování ilustrovaného/komiksového projektu mě prosím kontaktujte na jakub.dusek@komixville.cz